Magaela

Ručne robené svadobné a vlasové doplnky z textilných kvetov a konzervovaných materiálov...